Değerli Akademisyenler;

4. Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu (UESAS’24) siz değerli sağlık bilimleri temel alanında çalışmalar yapmakta olan araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu yıl dördüncüsü olmak üzere, 2021 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanlarının destekleri ile gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu (UESAS’24), 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında online (video kayıt) olarak siz değerli araştırmacıların katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

4. Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu’nun (UESAS’24) amacı; Sağlık Bilimleri temel alanı içinde yer alan Tıp, Diş hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Hemşirelik, Veteriner Hekimlik ve diğer sağlıkla ilgili bilimler alanında araştırmalar yapan, Türkiye’den ve dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmek ve özgün nitelikteki yeni çalışmaların bilinirliğini sağlamak, araştırmacıların çalışmalara dair paylaşımlarını sağlamak ve bu süreçle bilimin gelişimine katkı sunmaktır.

UESAS, genç araştırmacı adayların deneyim kazanmasına da olanak sağlamaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilime katkı sağlayan değerli akademisyenlerle bir araya gelmesi için bir ortam oluşturulmaktadır.

UESAS Sempozyumu, Ocak 2020 teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve yeni DOÇENTLİK kriterleri ve tüm prosedürlerini sağlamaktadır.

Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla (978-605-72606-2-8) e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Özgün değeri yüksek ve alana nitelikli katkı sağlayacak olan değerli çalışmalarınızla, 4. Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu’na katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi:

26 Şubat 2024 Pazartesi

Kayıt için Son Tarih:

4 Mart 2024 Pazartesi

Video Sunum Son Gönderim Tarihi:

Sempozyum Tarihi:

Kongre Bildiri E-Kitapçığı Yayın Tarihi: