NoSorumlu Yazar
(Corresponding Author)
Kurum (Affiliation)Başlık
(Title)
Sunum
1Dr. Öğr. Üyesi Sevda CANBAY DURMAZ*, Ümran GÜVENMardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, MardinBir Angelman Sendromu Olgusu ve Literatür Değerlendirmesi
(A Case of Angelman Syndrome and Literature Review)
İzle
2Dr. Öğr. Üyesi Osman Vefa GÜLSelçuk Üniversite, Tıp Fakülte, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya, TürkiyeBeyin Bilgisayarlı Tomografi Çekimlerinde Farklı Kesit Kalınlıklarının Lens ve Tiroid Dozuna Etkisinin İncelenmesi: Fantom Çalışması
(Investigation of the Effect of Different Slice Thicknesses on Lens and Thyroid Dose in Brain Computed Tomography: A Phantom Study)
İzle
3Öğr. Gör. Dr. Aycan ŞENGÜLAkdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Antalya, TürkiyePolimer Biyomalzemelerin Nötron Zayıflama Katsayılarının Hesaplanması
(Calculation of Neutron Coefficients of Polymer Biomaterials)
İzle
4Öğr. Gör. Dr. Duygu AKBAŞ UYSALİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, İzmir, TürkiyePalyatif Bakımda Dispne Yönetimi
(Dyspnea Management in Palliative Care)
İzle
5Öğr. Gör. Aynur ATAMAN KUFACI, Öğr. Gör. Dr. Tuba YILMAZ BULUT, Doç. Dr. Birsen ALTAYSinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sinop, TürkiyeKronik Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerin Aktif Yaşlanma Düzeylerinin Kronik Hastalık Öz Bakım Yönetimleri ile İlişkisi
(The Relationship between Active Aging Levels of Older Individuals with Chronic Diseases and their Chronic Disease Self-Care Management)
İzle
6Öğr. Gör. Aynur ATAMAN KUFACI*, Doç. Dr. Birsen ALTAY, Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇALMAZ, Arş. Gör. Emre KELEŞSinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sinop, TürkiyeSağlık Profesyoneli Adaylarının Sağlıklı Olma Kültürleri ve Sağlıklı Yaşam Becerilerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Healthy Cultures and Healthy Living Skills of Health Professional Candidates)
İzle
7Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ası OKTAN*, Doç. Dr. Cihan HEYBELİDokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, TürkiyeCOVID-19 Enfeksiyonunun Hemodiyaliz Hastalarında Kısa ve Uzun Vadede Kuru Ağırlığa Etkisi
(Short- and Long-term Effects of COVID-19 on Dry Weights of Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis)
İzle
8Dr. Öğr. Üyesi Yener YAZĞANDepartment of Biophysics, Faculty of Medicine, Kastamonu University, Kastamonu, TürkiyeGallik Asit HT-22 Nöronal Hücre Hattında Doksorubisin ile İndüklenen Oksidatif Stresi
(Gallic Acid Regulated Doxorubicin-Induced Oxidative Stress in HT-22 Neuronal Cells Line)
İzle
9Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN, Öğr. Gör. Gökçe GÜLTEKİN , Arş. Gör. Büşra AKSU*Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji, İstanbul, TürkiyeGörsel Uyaran Varlığında ve Yokluğunda Matris Kelimelerinin Anlaşılırlığının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Intelligibility of Matrix Words in the Presence and Absence of A Visual Stimulus)İzle
10Dr. Öğr. Üyesi Öznur ERBAY DALLIBursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa/TürkiyeYoğun Bakım Sonrası Sendromu İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (2012-2023): Tanımlayıcı Bir Çalışma
(Bibliometric Analysis of Studies on Post-Intensive Care Syndrome (2012-2023): A Descriptive Study)
İzle
11Res. Asst. Tuğsen BÜYÜKYILDIRIM*, Res. Asst. Dr. Damla KIRCISelçuk University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Konya, TürkiyeTürkiye’deki Thymus vulgaris L. ve Origanum onites L. türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin İn vitro Yöntemler ve TLC-Biyootografi Metodu ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Antioxidant Activities of Thymus vulgaris L. and Origanum onites L. species in Türkiye via In vitro Methods and TLC-Bioautography Assay)
İzle
12Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KARPUZAmasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı, Amasya, TürkiyeKısa Yarı Ömürlü Siklotron Ürünlerin Üretiminde Nükleer Reaksiyonların Tesir Kesitleri
(Cross-sections of nuclear reactions in the production of short half-life cyclotron products)
İzle
13Dr. Ömer Faruk YEŞİLKAYASelçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, TürkiyeSığırlarda Ovum Pick-Up Uygulaması Sırasında Ovaryumda Korpus Luteum Varlığının Oosit Kalitesine Etkisi
(Effect of Corpus Luteum Presence on Oocyte Quality During Ovum Pick-Up in Cattle)
İzle
14Arş. Gör. Gizem Nur KATINecmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Konya, TürkiyeKanser Hastalarında Manevi Bakım ve Hemşirelik
(Spiritual Care and Nursing in Cancer Patients)
İzle
15Öğr. Gör. Zülbiye DEMİR BARBAK, Dr. Ögr. Üyesi Orhan DELİCE*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim, Erzurum, TürkiyeDiaper Dermatit Olgu Sunumu
(Diameter Dermatitis Case Report)
İzle
16Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ*, Prof. Dr. Şadiye KUMÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Çanakkale, TürkiyeFruktoz ile Oluşturulan Metabolik Sendromun Sıçanların Duodenumunda Histolojik Yapı ve Enteroendokrin Hücreler Üzerine Etkisi
(The Effect of Fructose-Induced Metabolic Syndrome on the Histological Structure and Enteroendocrine Cells in Duodenum of Rats)
İzle
17Dr. Öğr. Üyesi Halil KOYU, Dr. Öğr. Üyesi Merve SAYLAM*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, İzmir, TürkiyeCinnamomum cassia (L.) J. Presl kabuklarında bulunan majör bileşiklerin in silico HDAC 1 inhibitör aktivitesi
(In silico HDAC 1 inhibitory activity of major constituents of Cinnamomum cassia (L.) J. Presl bark)
İzle
18Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan AKSU*, Prof. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, TürkiyeGebelikte Non-Obstetrik Cerrahi Girişimler, Postmortem Sezaryen ve Cerrahi Süreçte Gebenin Bakımı
(Non-Obstetric Surgical Interventions in Pregnancy, Postmortem Caesarean Section and Care of the Pregnant Woman in the Surgical Process)
İzle
19Cansu AKTAŞ*, Volkan KAYDU, Doç. Dr. Banu YARDIMCIOndokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı, Atakum, Samsun, TürkiyeDietilnitrozamin (DEN) Uygulanan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Böbrek Dokusundaki Değişikliklerin Histopatolojisi
(Histopathology of Kidney Tissue Changes in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Administered Diethylnitrosamine (DEN))
İzle
20Dr. Öğr. Üyesi Hikmettin DEMİRVan Yuzuncu Yıl Üniversitesi,Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiyeİki Farklı Siemens Lineer Hızlandırıcının Sanal Kamalarının Karşılaştırılması
(Comparison of The Virtual Wedges of Two Different Siemens Linear Accelerators)
İzle
21Arş. Gör. Emine Zehra AYDIN*, Doç. Dr. Bilal ÖZMEN, Uzm. Dt. Nazlı Başak AYNAOndokuz Mayıs Üniversitesi, Pedodonti, Samsun, TürkiyeHerediter Duyusal Otonomik Nöropati Tip 8 Hastasında Oral Bulguların Değerlendirilmesi: Bir Vaka Sunumu
(Evaluation of Oral Findings in a Patient with Hereditary Sensory Autonomic Neuropathy Type 8: A Case Report)
İzle
22Doç. Dr. Bilal ÖZMEN, Arş. Gör. Emine Zehra AYDIN*Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pedodonti, Samsun, TürkiyeJuvenil Ksantogranülom’un Çene Kemikleri Üzerine Potansiyel Etkileri
(Potential Affect of Juvenile Xanthogranuloma on Jaw Bones)
İzle
23Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÜVENÇ BAYRAMDokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, TürkiyePitbull Irkı Köpeklerde Plazma TSH ve T4 Düzeyleri ile Agresif Davranışlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Investigation of the Relationship Between Plasma TSH and T4 Levels and Aggressive Behaviors in Pitbull Dogs)
İzle
24Esma KARA*, Mehmet Ali GÜLAmasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp AD, Amasya, TürkiyeAdipokinler ve Nörodejeneratif Hastalıklar
(Adipokines and Neurodegenerative Diseases)
İzle
25Dr. Öğr. Üyesi Kübra DERYA İPEKOkan Üniversite, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, İstanbul, TürkiyeBariatik Cerrahi Sonrası Gebelikte Beslenme
(Nutrition During Pregnancy After Bariatric Surgery)
İzle
26Arş. Gör. Tuğba Buse Şentürk*, Pelin Su Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Timur Hakan BARAK , Doç. Dr. Mehmet Engin CelepAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, TürkiyePiyasada Satılan Cymbopogon Winterianus J. (Sitronella) Uçucu Yağı Örneklerinin Avrupa Farmakopesi 10.0 Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi
(Evaluation of Commercial Cymbopogon Winterianus J. (Citronella) Essential Oil Samples in Accordance with The European Pharmacopoeia 10.0 Criteria)
İzle
27Uzm. Dr. Yiğit ŞAHİN*, Arş. Gör. Dr. Merve Sefanur AKBULUT, Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALBAYRAKGiresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Giresun, TürkiyeAllopurinol Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis Tanılı Hastanın Yoğun Bakım Tedavisi
(Intensive Care Treatment of a Patient Diagnosed with Toxic Epidermal Necrolysis Developed Following Allopurinol Use)
İzle
28Aysun ARSLAN, Doç. Dr. Tahir ÇAKIR, Doç. Dr. Gökhan GÖRGİŞEN*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Van, TürkiyeGlioblastoma Multiforme’ de İnsülin Reseptör Substrat 4 (IRS4) Proteininin Radyoterapi Yanıtındaki Rolü
(The Role of Insulin Receptor Substrate 4 (IRS4) Protein in the Radiotherapy Response of Glioblastoma Multiforme)
İzle
29Arş. Gör. Muhammet Yasin PEKTAŞ*, Dr. Öğr. Üye. Olgun TOPAL, Arş. Gör. Onur ŞAHARAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Afyonkarahisar, TürkiyeÇift Taraflı Gömülü Kanin Dişi Cerrrahisi Sonrası Oluşan Kemik Defektinin Khoury Tekniğiyle Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu
(Reconstruction of Bone Defects Following Bilateral Impacted Canine Tooth Surgery Using the Khoury Technique: A Case Report)
İzle
30Zeynep ALTINBAŞOrdu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ordu, TürkiyeSağlık Tesislerinin Hemşirelerin Görev Performansı ve Çalışma Motivasyonuna Etkisi
(The Effect of Health Facilities On Nurses’ Task Performance and Work Motivation)
İzle
31Arş. Gör. Eylem BEKTAŞ BİLGİÇİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, TürkiyeKüçük Hayvan Hekimliğinde Kannabinoid Tedavi
(Cannabinoid Therapy in Small Animal Medicine)
İzle
32Dr. Öğr. Üyesi Göksun BAŞARANLARİzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, İzmir, TürkiyeDiyetle Alınan Sülfitler İle İlişkili Nöroelektrofizyolojik Değişiklikler
(Neuroelectrophysiologic Changes Associated With Diatery Sulfites)
İzle
33Stj. Dyt. Ece SUCU, Dr. Öğr. Üyesi Ziya Erokay METİN*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, TürkiyeEgzersiz Öncesi Karbonhidrat Alımının Sporcu Performansı Üzerine Etkisi: Bilimsel bir derleme
(The Relationship Between Pre-Exercise Carbohydrate Intake and Athlete Performance: A Scientific Review)
İzle
34Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERDEN MELİKOĞLUİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, TürkiyeAkromegali Hastalarında Görünüş Kaygısı İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
(The Relationship between Appearance Anxiety and Quality of Life in Patients with Acromegaly)
İzle
35Dr. Öğr. Üyesi Yerda ÖZKAN KARASUAtatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TürkiyeCOVID-19 Şiddetinin Günlük Diş Fırcalama Sayısı Üzerine Olan Etkisi
The Effect of COVID-19 Severity on the Number of Daily Teeth Brushings
İzle
36Yrd. Doç. Dr. Arzu ABİÇ*, Yrd. Doç. Dr. Seda CEVHEROĞLUDoğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiHemşirelik Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi
(Determination of Genital Hygiene Behaviors of Nursing Students)
İzle
37Ayşe SEVİNÇ*, Nezihe OTAY LÜLEHasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Programı, Gaziantep, TürkiyeÇocuklarda Besin Alerjileri
(Food Allergies In Children)
İzle
38Merve YAVAŞ KİREZ*, Nezihe OTAY LÜLEHasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, TürkiyeEmzirme Döneminde Besin Destekleri ve Anne Sütü Üzerine Etkileri
(Nutritional Supports During The Breastfeeding Period And Their Effects On Breast Milk)
İzle
39Arş. Gör. Dr. Cansu MEMİÇ İNAN*, Dr. Öğr. Üyesi Ceren ŞARAHMAN KAHRAMANNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Niğde, TürkiyeDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Bazı Besin Ögelerinin Rolü
(The Role of Some Nutrients in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)
İzle
40Arş. Gör. Ümre DEMİR, Prof. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLUAnkara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, AnkaraOtizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme
(Autism Spectrum Disorder and Nutrition)
İzle
41Dr. Öğr. Üyesi Sibel YOLCU*, Dr. Öğr. Üyesi Gamze OĞUZ ERDEMAtlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, TürkiyeBasınç Ülserlerinin Önlenmesinde Hemşirelik Yaklaşımları
(Nursing Approaches to Preventing Pressure Ulcers)
İzle
43Dr. Muhammed Furkan ÇİFTÇİAksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Aksaray, TürkiyeTransvajinal Folikül Aspirasyonu Sırasındaki Aspirasyon Vakum Basıncının Sığır Oosit Kalitesine Etkisi
(The Effect of Aspiration Vacuum Pressure During Transvaginal Follicle Aspiration on Bovine Oocyte Quality)
İzle
44Öğr. Gör. Sevgi DEMİR ÇAMArtvin Çoruh Üniversitesi, Şavşat Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, Artvin, TürkiyeKanser Hastalarının Bakımında Kullanılan Teknolojik Uygulamalar
(Technological Applications Used in the Care of Cancer Patients)
İzle
45Seda ULUSOY, Öğr. Gör. Dr. Vahide BAYRAKAL , Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN*Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir / Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, İzmir / Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Adli Mikrobiyoloji ve Biyolojik Savunma Laboratuvarı, İzmirKimyasal Biyolojik Nükleer ve Radyolojik Tehlikelere Yönelik Farkındalığın Değerlendirilmesi: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dahili Klinikler Örneği
(Evaluation of Awareness towards Chemical Biological Nuclear and Radiological Hazards: Antalya Training and Research Hospital’s Internal Clinics Example)
İzle
* Sorumlu yazar
/Corresponding author