Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi:

26 Şubat 2024 Pazartesi

Kayıt için Son Tarih:

5 Mart 2024 Salı

Video Sunum Son Gönderim Tarihi:

5 Mart 2024 Salı

Sempozyum Tarihi:

7-8 Mart 2024

Kongre Bildiri E-Kitapçığı Yayın Tarihi:

12 Mart Pazar 2024