Bildiri Gönderimi

  • Bildirilerinizi, özet ya da tam metin olarak gönderebilirsiniz.
  • Her kayıtlı sorumlu yazarın en fazla iki bildiri gönderme hakkı bulunmaktadır.
  • Özet bildiriler en fazla 450 kelime olmalıdır. Özet bildiri, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır.
  • Özet Bildiriler “Özet metin taslağına” göre, tam metin bildiriler “Tam metin taslağına” göre düzenlenmelidir. Tam metin bildiriler, toplam 15 sayfayı geçmemelidir.
  • Uygun formatta düzenlenen bildirilerin UESAS24@gmail.com email adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Özet metin bildiri taslağını İndirmek için aşağıdaki linki kullanınız.
Ozet-sablonu-Abstract-template
Tam metin bildiri taslağını İndirmek için aşağıdaki linki kullanınız.
Tam-metin-sablonu-Full-text-template
Özet ve tam metin bildiri taslaklarını yukarıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Video Sunum Gönderimi ve Hazırlığı

  • Katılımcıya kabul mektubu gönderildikten ve katılımcının kayıt ücreti ödeme dekontunu sekretaryaya göndermesinden sonra, bildirinizin sempozyum kitapçığında yayınlanması için video sunum kaydınızın bize iletilmesi gerekmektedir.
  • Örnek video sunum dosyalarını, önceki UESAS etkinlerinde inceleyebilirsiniz.
  • Video sunum kaydınızı, belirtilen son tarihe kadar UESAS24@gmail.com email adresine gönderebilirsiniz.
  • Önceden kaydedilmiş video sunumlar (videolar için izin verilen formatlar .avi, .mp4 ve .flv’dir), sempozyum süresince sempozyumun resmi Youtube kanalında ve sempozyum websitesinde genel izleyiciye açık olarak izlenebilecektir.
  • Sunumların minimum 5, maksimum 15 dakika olmasına özen gösterilmelidir.